Báo mất nguồn điện 3 pha

Hiển thị kết quả duy nhất

Bảo vệ pha CHINT XJ3-D

420.000

420.000Thêm vào giỏ hàng

Bảo vệ pha CHINT XJ3-D

420.000

Bảo vệ CHINT XJ3-D: Bảo vệ lỗi pha và thứ tự pha được sử dụng để bảo vệ cho thiết bị 3 pha

  • Bảo vệ mất pha
  • Bảo vệ đảo pha
  • Bảo vệ quá áp và thấp áp

Liên hệ ngay